Protectia datelor cu caracter personal

Politica de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 2016/679 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date Clinica Dermavision, cu sediul în Cluj Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 11, CUI: 26676040, J12/444/2010, în calitate de Operator de date cu caracter personal are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Datele personale sunt prelucrate in scopuri legitime, cu respectarea prevederilor legale si a principiilor mentionate in continuare. Prelucrarea datelor se efectueaza in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Scopul colectarii datelor
Datele personale colectate de Clinica Dermavision sunt doar cele stabilite de lege in acest sens, respectiv date de identificare (nume, prenume, CNP), adrese de domiciliu si corespondenta, numere de telefon. Clinica Dermavision nu solicita si nu va solicita informatii cu caracter personal care exced scopului legal.

Datele dvs sunt introduse in baza de date a clinicii pentru efectuarea consultatiilor medicale si a tratamentelor de specialitate. In clinica noastra exista un regulament intern care cuprinde reguli privind prelucrarea si protectia datelor personale, iar angajatii si colaboratorii au semnat un angajament privind modalitatea de prelucrare si pastrare a confidentialitatii datelor cu caracter personal. In cazul in care este nevoie de analize medicale sau biopsii Clinica Dermavision a semnat un contract cu Laboratoarele Medlife si Santomar privind transmiterea si prelucarea in siguranta a datelor dvs.

Drepturile dvs
Conform Legii beneficiati de urmatoarele drepturi:
  • Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram datele dvs si sa va oferim acces la aceste date, precum si informatii despre cum sunt prelucrate
  • Dreptul la portabilitate se refera la faptul ca puteti primi datele dvs personale prelucrate de clinica noastra intr-un format structurat, care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator
  • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand aceasta deserveste un interes public
  • Dreptul la rectificare se refera la corectarea fara intarzieri nejustificate a datelor personale inexacte
  • Dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat inseamna ca aveti dreptul sa stergem datele colectate fara intarzieri nejustificate in oricare din urmatoarele situatii: nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ati retras consimtamantul si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, va opuneti prelucrarii, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale
  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in urmatoarele cazuri: este contestata exactitatea datelor pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii acestora, prelucarea este ilegala, dar nu se doreste stergerea datelor ci doar restrictionarea acestora, in cazul in care Clinica Dermavision nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar le solicitati pentru apararea unui drept in instanta, daca v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp cat se verifica daca drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor dvs.
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata pe adresa de email: contact@dermavision.ro sau în cazul în care solicitarea dvs. nu va fi solutionata, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Ne angajam sa aplicam toate masurile tehnice si organizatorice pentru asigurarea securitatii datelor pesonale, protejarii lor impotriva distrugerii, modificarii, dezvaluirii ori accesului neautorizat asupra lor.
 
Responsabil protectia datelor personale
Dr. Mirela Susan – administrator Clinica Dermavision

Descopera promotiile noastre!

Fii la curent cu ofertele noastre!